جشنواره فروش وایرلس خانگی

جشنواره فروش اینترنت وایرلس خانگی

سرویس 3 ماهه، 10 گیگابایت ترافیک + آنتن Mikrotik SXT Lite5

290 هزار تومان

سرویس 6 ماهه، 15 گیگابایت ترافیک + آنتن Mikrotik SXT Lite5

320 هزار تومان

سرویس یکساله، 30 گیگابایت ترافیک + آنتن Mikrotik SXT Lite5

360 هزار تومان

سرویس یکساله، 200 گیگابایت ترافیک + آنتن Mikrotik SXT Lite5

760 هزار تومان

جشنواره فروش اینترنت وایرلس خانگی تک نت در استان همدان