طرح ویژه وایمکس مبین نت

طرح ویژه وایمکس مبین نت
طرح ویژه وایمکس مبین نت

شرکت ارتباطات مبین نت اقدام به ارائه طرح ویژه وایمکس مبین نت در شهرهای تحت پوشش خود با شرایط زیر نموده است.

شرایط عمومی ارائه طرح ویژه وایمکس مبین نت :

– در قیمت‌ها سهم مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد) محاسبه نشده است

– هزینه‌ نصب مودم در تمامی شهرهای تحت پوشش وایمکس مبین نت ۱۵۰,۰۰۰ هزار ریال است که هنگام نصب دریافت می‌شود

– در همه طرح‌ها، مصرف از ساعات ۱ تا ۷ صبح رایگان است

– مشترکان می‌توانند با توجه به طرح انتخابی و فعلی خود و در طول فعال‌ بودن طرح‌شان به صورت نامحدود، از حجم رایگان در ساعات شبانه استفاده کنند

– ضریب اشتراک در تمامی طرح ها ی اشتراکی وایمکس مبین نت یک به چهار میباشد و این بدین معناست که پهنای باند خود را با 4 نفر شریک میباشید.