تعرفه اینترنت Wireless

لیست تعرفه اینترنت Wireless خانگی به شرح زیر است :

سرعت (Kbps) دوره سرویس میزان ترافیک قیمت (بدون رایگان شبانه) قیمت (2 تا 7 صبح رایگان)
4096 Kbps یک ماهه 5 گیگابایت 229/000 ریال 299/000 ریال
4096 Kbps یک ماهه 10 گیگابایت 339/000 ریال 409/000 ریال
4096 Kbps یک ماهه 15 گیگابایت 429/000 ریال 499/000 ریال
4096 Kbps سه ماهه 24 گیگابایت 781/000 ریال 991/000 ریال
4096 Kbps سه ماهه 30 گیگابایت 889/000 ریال 1/099/000 ریال
4096 Kbps سه ماهه 40 گیگابایت 1/039/000 ریال 1/249/000 ریال
4096 Kbps سه ماهه 50 گیگابایت 1/189/000 ریال 1/399/000 ریال
4096 Kbps شش ماهه 36 گیگابایت 1/264/000 ریال 1/684/000 ریال
4096 Kbps شش ماهه 45 گیگابایت 1/399/000 ریال 1/819/000 ریال
4096 Kbps شش ماهه 60 گیگابایت 1/624/000 ریال 2/044/000 ریال
4096 Kbps شش ماهه 100 گیگابایت 2/224/000 ریال 2/644/000 ریال
4096 Kbps یکساله 60 گیگابایت 2/194/000 ریال 3/034/000 ریال
4096 Kbps یکساله 90 گیگابایت 2/644/000 ریال 3/484/000 ریال
4096 Kbps یکساله 120 گیگابایت 3/094/000 ریال 3/934/000 ریال
4096 Kbps یکساله 200 گیگابایت 4/294/000 ریال 5/134/000 ریال

لیست تعرفه اینترنت Wireless اداری – سازمانی به شرح زیر است :

سرعت (Kbps) دوره سرویس میزان ترافیک قیمت (بدون رایگان شبانه) قیمت (2 تا 7 صبح رایگان)
10 Up to 50 Mbps یک ماهه 10 گیگابایت 384/000 ریال 454/000 ریال
10 Up to 50 Mbps یک ماهه 20 گیگابایت 564/000 ریال 634/000 ریال
10 Up to 50 Mbps یک ماهه 30 گیگابایت 744/000 ریال 814/000 ریال
 10 Up to 50 Mbps یک ماهه 50 گیگابایت 1/044/000 ریال 1/114/000 ریال
10 Up to 50 Mbps سه ماهه 24 گیگابایت 916/000 ریال 1/126/000 ریال
10 Up to 50 Mbps سه ماهه 48 گیگابایت 1/294/000 ریال 1/504/000 ریال
10 Up to 50 Mbps سه ماهه 60 گیگابایت 1/474/000 ریال 1/684/000 ریال
10 Up to 50 Mbps سه ماهه 100گیگابایت 2/074/000 ریال 2/284/000 ریال
10 Up to 50 Mbps شش ماهه 36 گیگابایت 1/534/000 ریال 1/954/000 ریال
10 Up to 50 Mbps شش ماهه 50 گیگابایت 1/744/000 ریال 2/164/000 ریال
10 Up to 50 Mbps شش ماهه 72 گیگابایت 2/074/000 ریال 2/494/000 ریال
10 Up to 50 Mbps شش ماهه 120 گیگابایت 2/794/000 ریال 3/214/000 ریال
10 Up to 50 Mbps یکساله 48 گیگابایت 2/554/000 ریال 3/394/000 ریال
10 Up to 50 Mbps یکساله 100 گیگابایت 3/334/000 ریال 4/174/000 ریال
10 Up to 50 Mbps یکساله 150 گیگابایت 4/084/000 ریال 4/924/000 ریال
10 Up to 50 Mbps یکساله 200 گیگابایت 4/834/000 ریال 5/674/000 ریال
  • به کلیه قیمت ها 9% مالیات بر ارزش افزوده، 450/000 ریال هزینه نصب و راه اندازی و هزینه کابل و سوکت اضافه می گردد.
  • نوع آنتن برحسب محل مشترک، فاصله تا دکل و میزان دید مستقیم آن مشخص شده و بسته به نوع آنتن، قیمت متفاوت است.
  • جهت دانلود لیست قیمت های وایرلس خانگی در فرمت PDF، اینجا و لیست قیمت های وایرلس اداری – سازمانی را از اینجا دانلود نمایید.