مناطق تحت پوشش وایمکس

پوشش وایمکس مبین نت در همدان به شرح زیر می باشد :

پوشش وایمکس مبین نت در همدان
پوشش وایمکس مبین نت در همدان

توضیحات :

  • پوشش داخلی : این مناطق که در نقشه شهر همدان به رنگ سبز پررنگ نشان داده شده اند، معرف مناطقی است که دارای سیگنال قوی بوده و تمام انواع مودم های وایمکس مبین نت از جمله مودم های رومیزی و جیبی دارای سیگنال گیری مناسبی در این مناطق هستند.
  • پوشش خارجی : به این معنی است که این مناطق سیگنال ضعیف تری در مقایسه با پوشش داخلی دارد، ولی مودم های رومیزی وایمکس مبین نت بدون مشکل و کاهش سرعت می توانند در این مناطق از اینترنت استفاده نمایند. استفاده از مودم جیبی در این مناطق توصیه نمی گردد. در نقشه مناطق تحت پوشش مبین نت در همدان، این مناطق به رنگ سبز کمرنگ نمایش داده شده اند.