سمینار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) آبان 1396

سمینار معرفی و آشنایی با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ همدان – آبان 1396

بازگشت>>